MicroHIS, het meest betrouwbare en flexibele HIS!

MicroHIS is het complete en meest doorontwikkelde HuisartsInformatieSysteem (HIS). Onze software biedt huisartsen uitgebreide patiëntinformatie, van dossierbeheer tot financieel. Het is efficiënte software voor consulten en praktijkbeheer.

MicroHIS helpt Nederlandse huisartsen en medewerkers nog efficiënter en productiever te werken.

MicroHIS is zowel on-premise als as-a-service (in de cloud) beschikbaar waarbij de huisartspraktijk volledig wordt ontzorgd. Met een zeer hoge beschikbaarheid van 99,8% (MicroHIS-as-a-service) is MicroHIS het meest betrouwbare HIS op de Nederlandse markt. Het is een modulaire oplossing die kan worden geconfigureerd volgens de unieke behoeften van de huisartspraktijk.

Onze software biedt patiënten een gebruiksvriendelijk portaal waarmee ze gemakkelijk afspraken kunnen plannen en medicijnen kunnen bestellen.

Met 35 jaar ervaring in de eerstelijnszorg biedt MicroHIS/Dedalus u de meest betrouwbare, doorontwikkelde en flexibele softwareoplossing voor huisartsen die de administratieve taken van huisarts tot een minimum beperkt en hen in staat stelt top zorg te leveren aan haar patiënten.

Vraag een demo aan

Wilt u ook het beste HIS voor uw praktijk?

Vraag vandaag nog een demo aan en ontdek het zelf!

 

Ja, ik wil graag een demo

Een overzicht van de belangrijkste functies van MicroHIS

Management-
informatie

Query module
NHG-indicatoren
Grafische overzichten
Zorggroeppatiënten

Patiëntendossiers

Contacten
Verwijzingen
Behandelgrenzen
Ingrepen en behandelingen
Individueel zorgplan
Klinische aantekeningen
Medicatiegeschiedenis
Verwijzingen
E-Consults
Elektronisch
voorschrift
Digitale beslisondersteuning
Afscherming privacygevoelige data
Medicatiebewaking op basis van MFB’s

Communicatie

Landelijk schakelpunt Huisartswaarneming voor passanten
LSP-Zorgadresboek
Recepten
Brieven
Resultaten
Mutaties
Overdracht van patiënten
Telefonie integratie
Aanmeldzuil

Vaccins

Griepmodule Pneumokokken module COVID-module

Systeemconfiguratie

Beheer van de instellingen

Agenda

Afspraken (Fysiek, Telefonisch, Video) Overzicht meerdere artsen
Integratie met spreekkamer
E-mail herinneringen Takenmanager

Financieel

COV / ION controle Gemiste contacten Elektronisch declareren Jaarlijkse update tarieven

Spreekkamer

Werkomgeving gedurende consult
Afspraken
E-consulten
Taken
Postverwerking
Medicatie herhalen

Waarom MicroHIS?

Huisartsen worden tegenwoordig met veel uitdagingen geconfronteerd.

Een deel van de uitdaging komt voort uit het werken met diverse KIS-systemen en zorgsoftwareplatformen. Het resultaat is onvolledige patiëntendossiers, een suboptimale patiëntervaring en onduidelijke productiviteit en verantwoordelijkheid van de medewerkers.

MicroHIS: Het meest effectieve hulpmiddel voor huisartsen om hoogwaardige zorg in de eerste lijn te bieden.

Op basis van onze jarenlange ervaring in de eerstelijnszorg hebben wij vastgelegd welke essentiële onderdelen de huisartsinformatiesystemen moeten bevatten. Het resultaat is betere patiëntenzorg en efficiëntere werkstromen voor huisartsen.

Zeven componenten voor betere patiëntenzorg in MicroHIS

Eenvoudige navigatie

Snelle navigatie tussen de belangrijkste delen van de patiëntendossiers zowel grafisch als met toetsenbord.

Video consultatie

De mogelijkheid om videoconsulten te houden via platforms zoals Teams en WeSeeDo, dit maakt snelle patiëntenzorg mogelijk.

Beveiliging

Vertrouwelijkheid van medische informatie is cruciaal. MicroHIS implementeerde drie autorisatieniveaus die alleen bevoegde personen toegang geven tot relevante informatie.

Volledig overzicht

Een volledig overzicht van het medisch patiëntendossier is essentieel. MicroHIS biedt u een volwaardig huisartsendossier.

Bijgewerkte bestanden

Bijgewerkte dossiers met de laatste informatie zijn cruciaal. Of het nu gaat om ketenzorg, observatie op afstand of een wijziging in contra-indicaties, MicroHIS werkt uw dossiers via het LSP automatisch bij.

Krachtige agenda

Beheer afspraken, stel het weekritme in, bepaal de duur van afspraken, versleep afspraken naar uw agenda, spring van een afspraak naar het medisch dossier en omgekeerd.

Beslissings­ondersteuning

MicroHIS geeft huisartsen de kans beter geïnformeerde beslissingen te nemen en hun administratieve werklast te verminderen door middel van beslissingsondersteunende signalen die zij ontvangen die passen bij de context waarin ze werken

Een flexibele en aanpasbare software voor huisartsen en zorginstellingen

Wij ontwikkelen MicroHIS op basis van de suggesties en wensen van huisartsen en onze visie en ervaring op goede gezondheidszorg-IT.

Deze ontwikkelingen worden geregeld afgestemd met Orego, de gebruikersvereniging van MicroHIS. Drie keer per jaar wordt een nieuwe versie van MicroHIS uitgebracht, aangepast aan de wensen van de klant en met de nodige vernieuwingen om aan de hedendaagse behoeften te voldoen.

Dedalus biedt u ook integratiecomponenten die gebruik maken van standaarden zoals FHIR, waarmee wij naast ons hoofdproduct MicroHIS ook productintegraties realiseren in complexere IT-landschappen.

Klinische beslissingsondersteuning

Tegen eind 2023 zal MicroHIS na de overname van ExpertDoc intelligenter en innovatiever worden door een diepe integratie van beslisondersteuning in MicroHIS

Dit partnerschap biedt huisartsen ondersteuning bij hun dagelijkse taken, op manieren die zij nog niet eerder hebben ervaren. Zij ontvangen signalen die hen helpen weloverwogen beslissingen te nemen, hun administratieve werklast te verminderen en de gezondheidszorg te verbeteren. Dit alles is volledig afgestemd op de context waarin zij op dat moment werken.

Kortom, de overname van ExpertDoc zal MicroHIS gebruikers in staat stellen betere zorg te verlenen aan hun patiënten en tegelijkertijd de administratieve last van richtlijn adherent werken zoveel mogelijk mitigeren.

Wilt u de efficiëntie verbeteren en de kwaliteit van de patiëntenervaring in uw praktijk verhogen?

Een betrouwbare HIS-software is essentieel voor alle huisartsen en andere zorgverleners in de gezondheidszorg. Dat is waar MicroHIS in beeld komt – het is ontworpen voor het stroomlijnen van consulten en het beheren van uw praktijk.

Neem vandaag nog contact met ons op om een demo aan te vragen over hoe MicroHIS uw praktijk ten goede kan komen. Wij geven u graag een demonstratie van onze software en gidsen u door de vele mogelijkheden ervan.

Vraag een demo aan